Apie mus

Istorija
Kauno r. Jonučių darželis įsteigtas 1963-07-15, Kauno rajono DŽDT VK 1963-07-15 sprendimu Nr. 370. Priklausomybė: lopšelis – darželis prie Kauno melioracijos statybos valdybos.
Pradžioje veikė viena grupė, lankė 20 vaikų. Nuo 1965 m. gegužės mėn., pristačius priestatą, atidaryta antroji grupė. Darželį lankė 45-50 vaikų. Įstaigos priklausomybė: Kauno rajono savivaldybės darželis.
Darželio rėmėjai – Kauno MTS valdyba.
Nuo 2012 m. oficialus įstaigos pavadinimas – Kauno r. Jonučių darželis.
Darželio plėtra įvykdyta 2016 m., atlikus greta esančio administracinio pastato rekonstrukciją. Pritikytose patalpose įrengtos 6 darželio grupės. Nuo 2016-10-17 įstaigoje veikia 8 grupės, kurias lanko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.  
Veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas.
Darželis įregistruotas juridinių asmenų registre, kodas 191075362.

Misija.  Įstaiga vykdanti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
Vizija. Draugiškas, atviras,dialogiškas, saugus, modernus darželis.
Prioritetinė kryptis.
• Veikli, naujovėms imli bendruomenė.
• Paslaugų kokybė.