Administracija

Direktorė:  Rilija Makovskienė, III vadybinė kategorija.
Išsilavinimas:  aukštasis universitetinis
1982 m. Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla,vaikų darželio auklėtojos specialybė;
1995 m. VU Filologijos fakultetas, filologo, lietuvių kalbos dėstytojo  kvalifikacija.
Vadybinė kvalifikacija: 2005 m. suteikta I-oji vadovų kvalifikacinė  kategorija
2010 m. suteikta III -oji vadybos kvalifikacinė kategorija.
 Darbinė veikla: 1982-1992 Kauno m. vaikų lopšelis-darželis, auklėtoja;
1994-2002 LŽŪB kasininkė – ekspertė;
2002 m. – Kauno rajono Jonučių darželio direktorė.
Kontaktai:  tel: 8 68562847  
Darbo laikas: 8:00 -17:00 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Eglė Puodžiūnienė