Maitinimas

Valgiaraščiai:

1 savaitė

2 savaitė

3 savaitė

Vaikų maitinimui ikimokyklinėse ir (ar) priešmokyklinėse ugdymo įstaigose draudžiami ir rekomenduojami maisto produktai

Dokumentai:

Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose apskaitos organizavimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Kauno rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansinių normų nustatymo

Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Kauno rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos normų nustatymo

Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo