Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 metai

Finansinė būklės ataskaita 2021-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31

2020 metai

Finansinės būklės ataskaita 2020-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2020-06-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-06-31

Finansinės būklės ataskaita 2020-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2020-12-31

2019 metai

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30

Finansinų ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019 m.

Biudžetinių išlaidų sąmatos vykdymas 2019-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2019-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2019-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-12-31

2018 metai
           Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31
          Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-03-31
           Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30
           Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-30

 Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-31

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30

 Veiklos rezultatų ataskaita 2018-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31

2017 metai
          Finansinės būklės ataskaita 2017 m kovo 31 d
          Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m kovo 31 d
          Finansinės būklės ataskaita 2017 m birželio 30 d
         Veiklos rezultatų ataskaita 2017 birželio 30 d
          Finansinės būklės ataskaita 2017rugsėjo 30 d
         Veiklos rezultatų ataskaita 2017 rugsėjo 30 d

 2016 metai
          Pirkimai
          Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m kovo 31 d
          Finansinės būklės ataskaita 2016 m kovo 31 d
          Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m birželio 30 d
         Finansinės būklės ataskaita 2016 m birželio 30d (1)
         Finansinės būklės ataskaita 2016 m birželio 30d (2)
          Finansinės būklės ataskaita 2016 m gruodžio 31 d 
          Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m gruodžio 31 d 
          Pinigų srautų ataskaita 2016 m gruodžio 31 d
         2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2015 metai
         Veiklos rezultatų ataskaita2015 m rugsėjo 30d

          Finansinės būklės ataskaita 2015 m rugsėjo 30d
          Finansinės būklės ataskaita 2015 m gruodžio 31d (1)
          Finansinės būklės ataskaita 2015 m gruodžio 31d (2)
          Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m gruodžio 31d
          Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m gruodžio 31d