Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkas – Eglė Puodžiūnienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Komisijos sekretorius – Jūratė Būzienė, sekretorius;

Komisijos nariai :

Violeta Malinauskienė – logopedas;

Laura Kriščiūnaitė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistas;

Vilmantė Žemgulienė – auklėtojas;

Monika Lazdauskienė – auklėtojas.