Dokumentai

Dėl-Kauno-rajono-švietimo-įstaigų-ikimokyklinio-ir-priešmokyklinio-amžiaus-vaikų-maitinimo-dienos-finansinių-normų-nustatymo

Dėl-Kauno-rajono-švietimo-įstaigų-ikimokyklinio-ir-priešmokyklinio-amžiaus-vaikų-maitinimo-dienos-normų-nustatymo

Dėl-mokesčio-už-ikimokyklinio-ir-priešmokyklinio-amžiaus-vaikų-išlaikymą-Kauno-rajono-švietimo-įstaigose-apskaitos-organizavimo-ir-lėšų-panaudojimo-tvarkos-aprašo-patvirtinimo

Dėl-mokesčio-už-ikimokyklinio-ir-priešmokyklinio-amžiaus-vaikų-išlaikymą-kauno-rajono-švietimo-įstaigose-mokėjimo-tvarkos-aprašo-patvirtinimo

Dėl-mokesčio-už-ikimokyklinio-ir-priešmokyklinio-amžiaus-vaikų-išlaikymą-kauno-rajono-švietimo-įstaigose-mokėjimo-tvarkos-aprašo-patvirtinimo-pakeitimo